Rejestracja

Przyjmuję do wiadomości, że administrator firmy IRISIMO s.r.o. będzie przetwarzał moje dane osobowe do wyżej wymienionych celów, a bardziej szczegółowe informacje, w tym zakres wszelkich praw i instrukcje dotyczące cofnięcia zgody, można znaleźć w Zasadach przetwarzania danych osobowych.