PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

Podczas zakupu zegarka na irisimo.pl, automatycznie i ZADARMO otrzymasz przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy w przypadku, gdy taka informacja jest wymieniona przy danym produkcie.

Ogólne warunki przedłużonej gwarancji:

1. Przedłużona gwarancja:
- przedłużona gwarancja to usługa, która jest świadczona przy zakupie zegarków, przy których informacja taka jest podana na odpowiedniej stronie internetowej. Przedłużona gwarancja trwa 12 miesięcy po upływie ustawowego 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego. Zwykle są to zegarki o wartości powyżej 435,00 PLN z wyjątkiem niektórych wybranych modeli, gdzie nie jesteśmy w stanie zapewnić przedłużonej gwarancji, a konkretnie niektórych inteligentnych zegarków.
- w ramach usługizostanie wykonana bezpłatna naprawa zegarków, w których wystąpiła wada produkcyjna lub materiałowa i zegarek nie działa
- Przedłużona gwarancja (zwana również rozszerzona gwarancja) wykraczająca poza ustawowy okres gwarancji jest udzielana wyłącznie przez IRISIMO s. r. o., tudzież nie jest udzielana przez producenta.

2. Sprzedający:
- Firma IRISIMO s. r. o. z siedzibą Bystrická cesta 5633/16A, Ružomberok 034 01, REGON: 46569014 zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Žilina, sekcja: Sro, nr wkładki: 56258 / L

3. Kupujący:
- Osoba fizyczna lub prawna, która kupuje zegarki na stronie www.IRISIMO.pl

4. Warunki stosowania:
- przedłużona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zegarki były używane zgodnie z instrukcją użytkowania oraz w sposób zgodny z normalnym użytkowaniem zegarków
- usługa przedłużonejgwarancji nie obejmuje uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez normalneużytkowanie zegarków, aw szczególności: szkła, koperty, bransoletki lub paska. Przedłużona gwarancja nie ma zastosowania w przypadku zużycia baterii, jeśli jest używana w zegarku
- usługa przedłużonej gwarancji nie może być wykorzystana, jeśli zegarki były naprawiane lub modyfikowane przez inny niż autoryzowany serwis lub inną nieprofesjonalną interwencję
- przedłużonej gwarancji nie można stosować w przypadku usterek występujących z powodu pożaru i klęsk żywiołowych
- w przypadku których przedłużona gwarancja jest wyraźnie podana przy zegarku na odpowiedniej stronie w interfejsie internetowym;
- zegarki zakupiono w sklepie internetowym www.IRISIMO.pl
- kupujący dostarczył zegarek do IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 034 01 Ružomberok wraz z kartą gwarancyjną i formularzem reklamacyjnym.
- koszty dostarczania zegarków podadres sprzedającego są ponoszone przez kupującego. Koszty związane z dostawą do kupującego pokrywa sprzedający.
- sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione z powodu, gdykupujący nie mógł prawidłowo używać produktu w ramach przedłużonej gwarancjize względu najakiekolwiek uszkodzenie
- usługaprzedłużonej gwarancji może być zastosowana tylko przy pełnej cenie towaru, wyświetlanej na stronie internetowej sprzedającego. Nie można jej stosować po skorzystaniu z kuponu zniżkowego.
- przedłużona gwarancja nie dotyczy produktów sprzedawanych w promocji i produktów, na które została zastosowana inna dodatkowazniżka (np.kupon zniżkowy)


5. Jak korzystać z przedłużonej gwarancji:
- sprzedający na własny koszt i bez zbędnej zwłoki zapewnia usunięcie usterki
- jeśli sprzedający lub upoważniony autoryzowany serwis stwierdzi, że produkt jest nie do naprawienia, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub zniżkęna dalszy zakup w wysokości 100% ceny zegarka (sprzedający wydaje kupon zniżkowy)
- usługa przedłużonej gwarancji zostaje przedłużona o czas naprawy zegarka

6. 
Ważność i zakończenie przedłużonej gwarancji

- poprzez wymianę zegarka lub wydaniekuponu zniżkowego w wysokości 100% z cenypierwotnegozegarka, wygasa ważnośćpoprzedniej przedłużonej gwarancji, a kupujący automatycznie otrzymuje przedłużoną gwarancję na nowe zegarki
- ważność przedłużonej gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po upływie ustawowej gwarancji i kończy się po 12 miesiącach od jej rozpoczęci

7. Pełne warunki biznesowe
- więcej informacji znajdziesz w Regulaminie