Zasady przetwarzania danych osobowych

1. CO MOŻNA ZNALEŹĆ W TYM DOKUMENCIE?


Zważywszy, że czasami musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach sprzedaży w naszym e-shopie, chcemy poinformować Cię w niniejszym dokumencie o szczegółach takiego przetwarzania, w tym o przysługujących Ci prawach. W tym dokumencie można znaleźć odpowiedzi w szczególności na następujące pytania:
o   Kim jesteśmy?
o   Jakiego przetwarzania danych osobowych dotyczy ten dokument?
o   Jakie dane mogą być gromadzone?
o   W jaki sposób uzyskiwane są dane osobowe?
o   W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe i na jak długo?
o   Komu udostępniane są dane osobowe?
o   Gdzie przechowywane są dane osobowe?
o   Jakie mam prawa?
o   Jak mogę zastosować swoje prawa i skontaktować się z wami?
o   W jaki sposób chronione są dane osobowe?
o   W jaki sposób będą zmieniane niniejsze zasady?

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, nie wahaj się z nami skontaktować, korzystając z procedury podanej na końcu tego dokumentu.

2. KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy firmą handlową IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, REGON: 46569014, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja C, pozycja nr: 56258 / L i zwana dalej „my“ lub „administrator“.

Nasze dane kontaktowe można znaleźć w odpowiedzi na pytanie nr 10.

3. JAKIEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZY TEN DOKUMENT?

Dokument ten dotyczy wszystkich operacji przetwarzania związanych ze sprzedażą w naszym sklepie internetowym. Kwestię przetwarzania danych osobowych związanych z plikami cookies reguluje osobny dokument dostępny [
tutaj].

4. JAKIE DANE O MNIE MOGĄ BYĆ GROMADZONE?

W związku ze sprzedażą w naszym e-shopie możemy uzyskać dostęp do takich informacji jak:
- Dane identyfikacyjne. Są to dane takie jak imię czy nazwisko.
- Informacje kontaktowe. Są to dane takie jak numer telefonu czy adres e-mail.
- Dane adresowe. Są to dane dotyczące adresu (ze względu na dostawę towaru lub wystawienie faktury).
- Dane dotyczące zakupionych towarów. Są to dane, które dotyczą konkretnych towarów, które u nas zostały zakupione.
- Dane dotyczące historii zamówień. Są to dane dotyczące poprzednich zakupów u nas, w tym informacje, którym towarem jesteś zainteresowany.
- Dane dotyczące płatności.
Informacje te obejmują informacje o płatności, takie jak numer konta itp.

Nie wszystkie powyższe kategorie danych osobowych będą koniecznie przetwarzane we wszystkich celach, więcej szczegółów można znaleźć w odpowiedzi na pytanie nr 6.

5. W JAKI SPOSÓB UZYSKIWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Zbieramy dane osobowe tylko z jednego źródła, to znaczy – przetwarzamy tylko te dane osobowe, które nam zostają przekazane.

6. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE I NA JAK DŁUGO?

Rejestracja i utworzenie konta użytkownika

Na naszej stronie umożliwiamy naszym klientom zarejestrowanie się i utworzenie profilu użytkownika, który ułatwi dokonywanie zakupów w przyszłości.

W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe w następujący sposób:

Cel przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych

Tytuł prawny

Czas przetwarzania

Rejestracja i zarządzanie kontem użytkownika, w tym powiązana komunikacja

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane adresowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przez okres korzystania z konta użytkownika, nie dłuższy niż 3 lata od ostatniego logowania

Wysyłanie wiadomości i powiadomień oraz innych szytych na miarę biuletynów

Dane identyfikacyjne, kontaktowe lub dane historii zamówień

Zgoda na wysyłanie powiadomień handlowych

Przez okres 3 lat od uzyskania zgody

 

Powyższe przetwarzanie odbywa się wyłącznie za dobrowolną zgodą. Żadne prawo ani umowa nie nakłada obowiązku rejestracji w naszym e-shopie, jest to jedynie sposób na ułatwienie przyszłych zakupów lub uzyskanie dodatkowych korzyści. Jednak bez tej zgody nie jesteśmy w stanie zezwolić na rejestrację i utrzymanie konta użytkownika.

Użytkownik może również zdecydować, że chce otrzymywać od nas powiadomienia handlowe, które są szyte na miarę. W tym celu korzystamy z możliwości profilowania, abyśmy naprawdę mogli przesyłać tylko odpowiednie powiadomienia lub ogłoszenia, które mogą być przydatne dla użytkownika.

W obu powyższych przypadkach można odwołać zgodę w dowolnym momencie, w takim przypadku bezzwłocznie usuniemy Twoje konto użytkownika lub przestaniemy wysyłać nasze powiadomienia handlowe. Zobacz część 9.6 poniżej, aby dowiedzieć się, jak wycofać zgodę.


Formularz zamówienia

Niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym, czy niezarejestrowanym klientem, potrzebujemy pewnych danych osobowych, aby zawrzeć z umowę. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru ani w żaden sposób się z Tobą komunikować.

Mając to na uwadze, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych

Tytuł prawny

Czas przetwarzania

Zawarcie i realizacja umowy, w tym związana z tym komunikacja i dostawa towarów

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane adresowe, Dane dotyczące płatności, Dane dotyczące zakupionego towaru

Konieczne do realizacji umowy

Przez czas trwania stosunku umownego i przez kolejne 3 lata; podstawowe dane o stosunku prawnym i jego istnieniu (strony umowy, przedmiot zobowiązania itp.) przez okres 10 lat po zakończeniu umowy

Wypełnianie obowiązków księgowych i podatkowych, w tym archiwizacja

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane adresowe, Dane dotyczące płatności, Dane dotyczące zakupionego towaru

Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego

Przez okres określony obowiązującym prawem, zwykle od 5 do 10 lat

Wysyłanie powiadomień handlowych związanych z zakupionymi produktami, w tym wysyłanie ankiety satysfakcji w ramach programu Zweryfikowane przez klienta

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane adresowe, Dane dotyczące zakupionego towaru

Uzasadniony interes do celów marketingu bezpośredniego, ew. wyjątek klienta

Przez okres 3 lat od zakupu

Wysyłanie wiadomości i powiadomień oraz innych szytych na miarę biuletynów

Dane identyfikacyjne, kontaktowe lub dane historii zamówień

Zgoda na wysyłanie powiadomień handlowych

Przez okres 3 lat od udzielenia zgody


W związku z zakupem chcielibyśmy czasem dostarczyć użytkownikowi informacji o podobnych towarach, które u nas zakupił. Chcielibyśmy również przesłać ankietę dotyczącą zadowolenia z zakupu. Odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, ewent. tak zwanego wyjątku klienta, co można wykluczyć, wypełniając formularz zamówienia, lub zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 9.6 poniżej. Nasz prawnie uzasadniony interes leży w dążeniu do poprawy naszych usług, ale także w możliwości skontaktowania się z Tobą, jeśli mamy dla Ciebie odpowiednie powiadomienie dotyczące zakupionych od nas towarów.

Dzięki temu możemy pozostać w kontakcie i polecać towary, którymi możesz być zainteresowany.

Podobnie, jeśli chcesz otrzymywać komunikaty handlowe dotyczące wszystkich istotnych nowości (nie tylko podobnych towarów, które od nas kupiłeś), możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie dostosowanych komunikatów handlowych, w których będziemy wysyłać wszystkie istotne wiadomości, w tym wiadomości oparte na historii, Twoich zakupach, ale także innych działaniach. Zgoda ta może być również cofnięta w dowolnym momencie zgodnie z procedurą określoną w punkcie 9.6 poniżej.

Newsletter

Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów handlowych. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

Cel przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych

Tytuł prawny

Czas przetwarzania

Wysyłanie wiadomości i powiadomień oraz innych szytych na miarę biuletynów

Dane identyfikacyjne, kontaktowe lub dane historii zamówień

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przez okres 3 lat od udzielenia zgody

 

Masz wolny wybór, czy chcesz otrzymywać od nas komunikaty handlowe zawierające wszystkie istotne wiadomości, przy czym żadne prawo ani umowa nie zmuszają Cię do tego.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać naszego powiadomienia, możesz wycofać swoją zgodę, postępując zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 9.6 poniżej.

7. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE?

Chcemy Cię zapewnić, że starannie chronimy dane osobowe i nie przekazujemy ich nikomu, chyba że jest to konieczne. Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie w następujących przypadkach:
- Dostawca aplikacji e-shopu i administrator marketingu. W ramach działania naszego serwisu korzystamy z usług firmy, która rozwija aplikację i zarządza e-shopem.
- Przewoźnik. W celu dostawy naszych produktów korzystamy z usług przewoźników, którym przekazujemy niezbędne dane adresowe do realizacji zawartej między nami umowy.
- Doradca księgowy i podatkowy.
W ramach naszych obowiązków księgowych i podatkowych korzystamy z usług doradcy, który tu i ówdzie może mieć dostęp do Twoich danych identyfikacyjnych i płatniczych.
- Narzędzie do e-maili. Korzystamy z usług strony trzeciej do wysyłania e-maili, co zapewnia techniczną dystrybucję naszych wiadomości.

8. GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Przechowujemy dane osobowe, które przetwarzamy w ramach naszej działalności wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i nie sprzedajemy ich do krajów poza jej granicami.

9. JAKIE MAM PRAWA?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci różne prawa, o których chcielibyśmy Cię poinformować.

9.1. Prawo dostępu. Masz prawo skontaktować się z nami i uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, udzielimy Ci bardziej szczegółowych informacji o tym przetwarzaniu i jednocześnie masz prawo uzyskać kopię takich danych.

9.2. Prawo do naprawy. Staramy się robić wszystko, aby przetwarzać tylko najbardziej aktualne dane osobowe. Nie zmienia to faktu, że masz prawo skontaktować się z nami i poprosić nas o sprostowanie Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je jako nieaktualne lub niedokładne.

9.3. Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Twoje dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, natomiast niezwłocznie usuwamy lub zanonimizujemy niepotrzebne dane. Nie zmienia to jednak faktu, że masz prawo do niezwłocznego usunięcia (lub animizacji) swoich danych osobowych, pod warunkiem podania jednego z następujących powodów:
- dane osobowe nie są już potrzebne do powyżej przedstawionych celów;

- wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

- przetwarzanie było niezgodne z prawem;

- usunięcie nakłada na nas prawo Republiki Słowackiej lub prawo UE.

Jednak nie zawsze mamy lub możemy zastosować się do Twojego prawa. Dzieje się tak w przypadkach, gdy przetwarzanie jest konieczne:
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

- do wypełnienia obowiązku prawnego;

- ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;

- do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych;

- w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

Jest jednak całkiem możliwe, że żadne z powyższych w ogóle nie wystąpi, dlatego nie musisz się martwić, że nie usuniemy Twoich danych osobowych, jeśli faktycznie nas o to poprosisz (zwłaszcza w przypadku przetwarzania na podstawie zgody).


9.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo przyznaje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojego żądania, w jednym z następujących przypadków:
- nie zgadzasz się z prawdziwością danych osobowych, zostaną ograniczone na czas niezbędny do sprawdzenia ich prawidłowości;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiasz usunięcia danych osobowych i żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
- nie będziemy już potrzebować danych osobowych do celów przetwarzania, ale będziesz wymagać od nas ich zachowania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

9.5. Prawo do przenoszenia. Choć brzmi to dziwnie, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, a podstawą przetwarzania jest zgoda lub konieczność do wykonania umowy, masz prawo do tzw. przenoszenia. Prawo do przenoszenia gwarantuje, że będziemy przenosić przekazane przez Ciebie dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przekażemy te dane innemu administratorowi, którego nam oznaczysz.

9.6. Prawo do wycofania zgody i podanie sprzeciwu wobec prawnie uzasadnionego interesu do celów marketingu bezpośredniego. Oczywiście, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo do odmowy i cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W takim przypadku nie przystąpimy do dalszego przetwarzania i jeśli przepisy prawa nam na to nie pozwolą, usuniemy Twoje dane osobowe.
Jeżeli jednak przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie innego tytułu prawnego, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych (czasem nawet nam nie wolno).

Możesz również odwołać swoją zgodę podczas wysyłania komunikatów handlowych, klikając link podany przy każdym komunikacie handlowym. Ta sama procedura dotyczy wówczas przetwarzania, które odbywa się na podstawie tzw. zwolnienia klienta lub uzasadnionego interesu do celów marketingu bezpośredniego.

9.7. Prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru. Oczywiście, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Informacje kontaktowe odpowiedniego organu nadzorczego można znaleźć pod tym linkiem tutaj, a jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze, nie wahaj się z nami skontaktować.


10. JAK MOGĘ ZASTOSOWAĆ SWOJE PRAWA I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WAMI?

Możesz realizować swoje prawa w szczególności za pośrednictwem swojego konta użytkownika, jeśli jesteś zarejestrowanym klientem. Ponadto zawsze możesz skontaktować się z nami pod naszym adresem info@irisimo.pl.


11. W JAKI SPOSÓB CHRONIONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?


W ramach przetwarzania danych osobowych korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych dostawców, z którymi zawarliśmy stosowne umowy dot. przetwarzania. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe.

Jeśli uważasz, że zagrożone jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś, nie wahaj się z nami skontaktować.

12. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ZMIENIANE NINIEJSZE ZASADY?

Jeśli zajdzie potrzeba zmiany tych zasad, przesyłamy nowy tekst na naszą stronę internetową. Jeśli będzie to poważna zmiana lub wymagają tego okoliczności, powiadomimy Cię e-mailem o zmianach w tym dokumencie.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podsumowując, informujemy, że nie dochodzi do zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania danych osobowych.


Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 25.11.2021